PH City Dariusz Śliwka, 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 86/27

M Bank

42 1140 2017 0000 4702 0594 9823

W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko osoby zamawiającej oraz nr zamówienia.