PH City Dariusz Śliwka, 43-300 Bielsko-Biała ul. J. Osterwy 16b

Nest Bank

17 2530 0008 2048 1266 8661 0001

W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko osoby zamawiającej oraz nr zamówienia.