• Administratorem danych osobowych jest firma PH City ,Time Zone Dariusz Śliwka Ul.Sarni Stok 86/27 ,43-300 Bielsko Biała ,Nip 9371069410
 • Głównym celem PH City jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pozyskiwane dane przez firmę Time Zone będą przechowywane i przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
 • badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez PH City
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez PH City produkty/usługi,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

 • dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach

Dane zbierane w formularzach oraz okres archiwizacji:

 • Wprowadzanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 • Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
 • Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na PH City obowiązków prawnych -do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostęp do treści swoich danych,
 • przenoszenia danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
 • w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę mailem na adres darek.sliwka@me.com
 • wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwemadresu email darek.sliwka@me.com lub pocztą na adres siedziby PH City ,Time Zone Dariusz Śliwka Ul.Sarni Stok 86/27 ,43-300 Bielsko Biała

Bielsko Biała dn.01.05.2018