WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy: Time-Zone, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.time-zone.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu: zegarków przez firmę Time-Zone

2. Dane firmy: PH City Dariusz Śliwka, 43-303 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 86/27

nr.konta MBank

42 1140 2017 0000 4702  0594 9823

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.time-zone.pl są podane w złotych polskich (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie sklepu internetowego po wejściu do koszyka zakupów.

2. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. Sklep nie przyjmuje zamówień telefonicznych.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe. Do każdego towaru dołączamy paragon lub fakturę VAT, dane do faktury należy podać podczas składania zamówienia w formularzu.

TRANSPORT i GWARANCJA

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.time-zone.pl są objęte gwarancją producenta i są ubezpieczone na czas transportu.

2. Produkty są dostarczane na terenie całego kraju. Wysyłka tylko na terenie Polski. Towary są dostarczane w fabrycznie nowych opakowaniach. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy. W dniu wysyłki wysyłana jest wiadomość email lub sms potwierdzająca odebranie przesyłki przez kuriera.

3. Koszt dostawy składającej się z kilku produktów to suma kosztów określonych dla poszczególnych produktów.

4. Na życzenie (drogą email) wysyłamy nr przesyłki, przy pomocy którego można śledzić drogę przesyłki na stronie firmy kurierskiej. Firma nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z winy kuriera.

5. Kupujący ma PRAWO sprawdzić stan zewnętrzny paczki oraz wewnetrzny w chwili doręczenia. Pomimo braku wyraźnych uszkodzeń opakowania wewnątrz może ulec zniszczeniu np.: pęknięcia i złamania pod wpływem wstrząsów lub nacisku, dlatego zawartość paczki należy skontrolować w obecności kuriera lub następnego dnia od dnia pokwitowania odbioru przesyłki.

6. Jeżeli po otwarciu pudełka okaże się, że produkt jest uszkodzony należy powiadomić o tym kuriera, który przywiózł paczkę. W takiej sytuacji kurier sporządzi protokół szkody.

7. W przypadku uszkodzenia produktu do złożenia reklamacji należy bezwzględnie zachować oryginalne opakowanie i dokumenty przewozowe (naklejone na opakowaniu) w celu przygotowania produktu lub jego elementów do zwrotu.

8. Po otrzymaniu dokumentów i ocenieniu szkody na podstawie zdjęć, przedstawiciel sklepu informuje klienta o dalszym postępowaniu (zwrot uszkodzonego towaru lub wysyłka nowego).

9. Od dnia wydania przesyłki kurierowi z magazynu zmiana adresu doręczenia za dodatkową opłatą. W przypadku nieodebrania przesyłki i konieczności jej ponownego nadania naliczane są ponownie koszty wysyłki a w przypadku darmowych wysyłek naliczane są koszty wysyłki zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej.

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Gwarantujemy zwrot całej kwoty na rachunek Klienta. Koszt odesłania nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest odsyłany w oryginalnym opakowaniu. Nie dotyczy to wyrobów, które wykonane były "na zamówienie", dokonano w nich zmian na życzenie Klienta. (ustawa z 2 marca 2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny")

3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres firmy.

4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany czyli nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru oraz oryginału dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury). Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy.


5. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni pod warunkiem fizycznego zwrotu towaru do sklepu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku nie dokonania zwrotu w ustawowym terminie 14 dni roszczenie wynikające z przesłanego oświadczenia traci ważność.

REKLAMCJE

1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub braki, ma prawo do złożenia w sklepie reklamacji. Reklamacja musi być udokumentowana dokumentami przesłanymi na adres podany poniżej.

Mimo zabezpieczeń produkty niestety ulegają również uszkodzeniu w czasie transportu i przeładunków w firmach kurierskich, dlatego prosimy o sprawdzanie przesyłek przy odbiorze lub w dniu odbioru.

UWAGA: Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu produktów odbieranych z naszego magazynu przez przewoźników lub osoby trzecie przysyłane przez klienta.

2. Aby złożyć reklamację należy przesłać na adres:

biuro.timezone@gmail.com dokumenty:

- skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura),

- zdjęcia wady lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia mechanicznego należy przesłać zdjęcie opakowania.

3. Data przesłania dokumentów wymienionych w pkt2. oraz wadliwego towaru jest datą złożenia reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).